maron bouillie IN japAN

Our showroom in Yokohama

2 Chome-34-17 Utsukushigaoka

Aoba-ku Yokohama-shi - 225-002 Kanagawa-ken

Tel. +81 (0) 45 532 9746

SCHEDULE Of

NEXT events

SOME

Past events

SEPTEMBER 2017

18/09/2017 — 24/09/2017 - NAKAMEGURO – Challenge shop

20/09/2017 — 25/09/2017 - NIIGATA - Mitsukoshi

20/09/2017 — 03/10/2017 - YOKOHAMA – Takashimaya

 

OCTOBER 2017

04/10/2017 — 16/10/2017 - TOKYO - Nihonbachi Mitsukoshi

18/10/2017 — 24/10/2017 - MATSUDO - Isetan

18/10/2017 — 24/10/2017 - KAWAGOE -  Maruhiro

26/10/2017 — 31/10/2017 - SAPPORO - Tokyu

 

NOVEMBER 2017

07/11/2017 — 20/11/2017 - NAGOYA - Matsuzakaya

23/11/2017 — 29/11/2017 - SENDAI – Fujisaki

 

DECEMBER 2017

28/11/2017 — 04/12/2017 - MATSUYAMA - Mitsukoshi

29/11/2017 — 12/12/2017 - TOKYO - Ikebukuro Seibu

13/12/2017 — 18/12/2017 - OKAYAMA – Tenmaya

13/12/2017 — 26/12/2017 - SENDAI – Mitsukoshi

 

© MARON BOUILLIE 2017 - ALL RIGHTS RESERVED